100 människor och 1 ord är egentligen 100 människor och 100 ord

Grammatiken, som verkar statisk, är föränderlig och semantiken, som är subjektiv i praktiken, borde vara mer statisk. En mening som inte följer grammatiska regler kan man ändå förstå, men semantiskt sett är det nästan omöjligt att vara till 100 % överens om vad meningen egentligen betyder. 100 människor och 1 ord är egentligen 100 människor…

My first car

I married Kristina when I was 24 and we bought a green Opel of some sort for about £300. The guy who sold it only promised that it would last the year, but we were poor and needed to go places. The gear shift constantly rattled and the engine stopped every time I turned right….

Friendly fire

I do not fear to fight even a thousand devils on a battlefield. It’s my aim that worries me. Stand close!